Ingår i temat
Mätandets makt
Läs senare

Anna Kindberg, 36 år: Ibland önskar jag att vi kunde mäta kreativitet

24 Sep 2014

Bild: Andreas Carlsson
"Jag tycker att det är viktigt att mäta kunskaper, dels för att utvärdera vad vi gör på grupp- och skolnivå, dels på individnivå. Det som står i styrdokumenten är rätt saker att mäta. Men frågan är om det är det man faktiskt tittar på, ute på golvet, eller om det ändå är mer traditionellt på faktakunskaper. Ibland önskar jag att man kunde mäta sådant som kreativitet och entreprenöriell förmåga.

De nationella proven ger bra vägledning, tips och idéer på hur vi kan mäta och vilken typ av frågor vi förväntas ställa. Däremot borde de inte vara obligatoriska, utan frivilliga. Man skulle då kunna välja att göra ett av delproven eller alla och lärarna skulle kunna välja utifrån sina behov.

Proven påverkar undervisningen, eftersom de är ett stort pussel att lägga, tar mycket tid och gör många elever stressade och oroliga. Det pratas mest om de negativa aspekterna, men jag hoppas att man faktiskt också drar nytta och lär sig av dem.

På vår skola har vi jobbat med sambedömning av de nationella proven. Den har gjorts av lärare som inte har genomfört proven med eleverna och inte har undervisat dem i det ämnet. I vissa fall har vi även avidentifierat proven. Vi upplever att det leder till rättvisare bedömning och även fortbildning för oss lärare, som får öva oss i bedömning och diskutera kunskapskrav och bedömningsstöd.

Jag har funderat över att de nationella proven påverkar betygen så mycket, trots att andra bedömnings-underlag också ska vägas in. Speciellt i årskurs 6 — där många lärare kanske inte är vana vid att sätta betyg ännu — tror jag att det finns en rädsla för att sätta andra betyg än vad proven visar. Jag har inte själv satt betyg ännu. Möjligtvis kan nyttan med dem vara att de medför ännu större fokus på kunskapskraven och förstärker behovet av att vi lärare utvecklar vår bedömarkompetens.

Det enda prov jag minns från min egen skoltid är ett där man skulle kunna rabbla kungalängderna. Den sorten hoppas jag inte förekommer längre. Ett bra prov fokuserar på förmågor och inte på fakta, och de förmågor man är ute efter att mäta genomsyrar tydligt provet."

Namn: Anna Kindberg.

Gör: Lärare 1—7, inriktning matematik, NO och engelska, på Herrestadsskolan i Uddevalla.

Ålder: 36 år.

Bor: Utanför Färgelanda.

Skulle jag få toppbetyg i (om det fanns som skolämne): Släktforskning. "Jag är ganska bra på att hitta strukturer och komma på hur jag ska gå vidare när jag stöter på patrull. Det har jag haft nytta av när jag gräver i kyrkböckerna."

Alla artiklar i temat Mätandets makt (14)

ur Lärarförbundets Magasin